Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi išmokų skyrimas savarankiškai dirbantiems asmenims. Asmenys pretenduoti į 257 EUR išmoką galės tik tuo atveju, jeigu atitiks visas keturias sąlygas (tris numatytas anksčiau ir vieną papildomą):
• Veikla registruota bent 3 mėn. iki lokalaus ar visuotinio karantino paskelbimo;
• Gaunamas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar prilyginamus teisinius santykius neviršija MMA;
• Jei tai juridinis asmuo, jis negali būti bankrutuojantis ar likviduojamas;
+
• Dėl ūkinės veiklos ribojimų asmuo įtrauktas į Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą.

Prašymą dėl išmokos bus galima teikti Užimtumo tarnybai elektroniniu būdu ir paštu.
Tiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių prašymas dėl išmokos buvo tenkintas anksčiau, tai yra, nuo karantino paskelbimo, išmoka ir toliau bus mokama iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jei savarankiškai dirbančio asmens ūkinė veikla bus apribojama ir jis pateks į VMI skelbiamą Savarankiškai dirbančių asmenų, nukentėjusių dėl COVID-19 ribojimų, sąrašą – iki metų pabaigos išmoką gaunančiam savarankiškai dirbančiam asmeniui išmokos mokėjimas bus tęsiamas. Tuo atveju, kuomet asmuo į VMI sąrašą nepateks, išmoka bus nutraukta nuo 2021 m. sausio 1 d. Anot Užimtumo tarnybos, asmenys dėl įtraukimo ar neįtraukimo į VMI sąrašą atskirai informuoti nebus, todėl rekomenduojame sekti aktualiausias naujienas.
Ekstremaliajai situacijai ar karantinui pasibaigus, išmoka dirbantiems savarankiškai dar bus mokama vieną mėnesį, o vėliau jos mokėjimas nutraukiamas.

 

Šaltinis: https://uzt.lt/kas-keisis-savarankiskai-dirbantiems-asmenims-nuo-sausio-1-d/

Pasidalinkite Šiuo Straipsniu :